ΒΙΒΛΙΑ

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ


Διαφημιστικά Έντυπα

Εταιρική ταυτότητα


Λογότυπα, επιστολόχαρτα, folders, φυλλάδια, κατάλογοι, flyers, αφίσες, posters, κάρτες.

 


Επικοινωνία – Ενημέρωση


Βιβλία, Λευκώματα, Εφημερίδες, Περιοδικά, Ημερολόγια, Ιστοσελίδες.


Έρευνα, Συγγραφή κειμένων, Επιμέλεια, Δημιουργικό, Εκτύπωση.


Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιλεγμένων μορφών Επικοινωνίας


Προγράμματα Ανάπτυξης & Προώθησης Γαστρονομικού, Πολιτιστικού & θρησκευτικού Τουρισμού.

 

 Εκδηλώσεις, Σεμινάρια και δραστηριότητες Γαστρονομικού ενδιαφέροντος.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ